Công Ty TNHH Bê Tông Vina Sài Gòn
Đồng Hành Cùng Các Công Trình Xây Dựng
Hotline: 098.148.7676
doi-tac-bê tông vina doi-tac-bê tông vina doi-tac-bê tông vina doi-tac-bê tông vina doi-tac-bê tông vina doi-tac-bê tông vina doi-tac-bê tông vina

Tin tức

» Thế nào là xi măng đạt chất lượng ?

Thế nào là xi măng đạt chất lượng ?

Xi măng đạt chất lượng là xi măng có các đặc tính cơ bản thỏa mãn tiêu chuẩn quy định cho loại xi măng đó.

Xi măng đạt chất lượng là xi măng có các đặc tính cơ bản thỏa mãn tiêu chuẩn quy định cho loại xi măng đó. Ví dụ: xi măng PCB40 đạt chất lượng khi có các chỉ tiêu cơ lý, hóa lý phù hợp TCVN 6260:1997.

Các tiêu chuẩn về xi măng thường được sử dụng hiện nay là:

Tiêu chuẩn Việt Nam

TCVN 2682:1992 - XI MĂNG PORTLAND

TCVN 5691:1992 - XI MĂNG PORTLAND TRẮNG

TCVN 6260:1997 - XI MĂNG PORTLAND  HỖN HỢP

TCVN 6067:1995 - XI MĂNG PORTLAND BỀN SULFAT

TCVN 6069:1995 - XI MĂNG PORTLAND ÍT TỎA NHIỆT

TCVN 7712: 2007 – XI MĂNG PORTLAND HỖN HỢP ÍT TỎA NHIỆT

TCVN 7711: 2007 – XI MĂNG PORTLAND HỖN HỢP BỀN SUNFAT

Tiêu chuẩn Mỹ: ASTM C150:99a: Standard specification for portland cement

Ngoài ra còn có các tiêu chuẩn Anh, Pháp, Đức, Nhật xin vui lòng tham khảo web site: http://www.tcvn.gov.vn/ để biết thêm thông tin.

Để kiểm tra chất lượng xi măng: liên hệ với các phòng thí nghiệm chuyên ngành để có các thiết bị thích hợp và các điều kiện thí nghiệm phù hợp. Xin liên hệ Công ty TNHH Quốc Tế Hùng Anh

Về các bước tiến hành thử nghiệm cũng như máy móc trang thiết bị thí nghiệm, tham khảo các tài liệu sau:

TCVN 4787:2001:  Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

TCVN 4030:2003:  Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn

TCVN 6017:1995:  Xi măng - Phương pháp thử xác định thời gian đông   kết và độ ổn định thể tích

TCVN 6016:1995:  Xi măng - Phương pháp thử xác định độ bền

TCVN 141:1998:    Xi măng - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN 6227:1996: Cát tiêu chuẩn ISO để xác định độ bền xi măng

Và một số sách giáo khoa chuyên ngành xi măng, vật liệu xây dựng.

ĐỐI TÁC
doi-tac-bê tông vina doi-tac-bê tông vina doi-tac-bê tông vina doi-tac-bê tông vina doi-tac-bê tông vina doi-tac-bê tông vina doi-tac-bê tông vina
098.148.7676
Chat Zalo